Tietoa julkaisusta

Artikkelipyyntö Prologin yleisnumeroihin on aina auki!

Prologi – Viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellinen aikakauslehti

ISSN 2342-3684

Viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellinen yhdistys Prologos ry. julkaisee Julkaisufoorumi-luokituksen saanutta tieteellistä aikakauslehteä, Prologia. Prologiin voi tarjota artikkeliehdotuksia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Prologissa on aina avoin kirjoittajakutsu eli vastaanotamme valmiita käsikirjoituksia ympäri vuoden. Julkaisemme toimitetun tekstin lehden tulossa-osiossa välittömästi ja sidomme tekstin lehden numeron kokonaisuuteen, kun uusin numero julkaistaan. Aikakauslehteen voi myös lähettää teemanumeroehdotuksia.

Millaista tutkimusta Prologi julkaisee?
Prologi esittelee ihmisten välisen vuorovaikutuksen uusinta tutkimusta. Tutkimus voi kohdistua esimerkiksi vuorovaikutussuhteisiin, ryhmiin, tiimeihin ja yhteisöihin, johtamisviestintään, esiintymiseen ja julkiseen puhumiseen, vaikuttamiseen ja argumentointiin, poliittiseen viestintään, kulttuurienväliseen viestintään, teknologiavälitteiseen kanssakäymiseen tai vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin yhteyksiin. Tutkimuksen kohteena voivat olla myös viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen ja viestintäkoulutuksen kysymykset.

Prologissa julkaistaan sekä empiirisiä tutkimuksia että teoreettisia ja metodologisia artikkeleita. Artikkelit voivat olla myös pohtivia ja arvioivia katsauksia tutkimusalueeseen tai -näkökulmaan. Julkaistaviksi tarkoitetut tieteelliset artikkelit vertaisarvioidaan. Vertaisarvioitujen artikkeleiden lisäksi Prologi toimii julkaisualustana ajankohtaisille puheenvuoroille kuten lectio praecursorioille, tärkeinä pidetyille esitelmille, kirja-arvioille ja keskustelulle viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkimuksesta ja opetuksesta. 

Prologi tarjoaa tieteellisen foorumin myös monitieteiselle tutkimukselle. Artikkelien kirjoittajia kannustetaan teksteissä vuoropuheluun viestinnän alalla tehdyn tutkimuksen kanssa. Tavoite on lisätä eri alojen asiantuntijoiden yhteistyötä.

Miten julkaisen Prologissa?
Artikkeliksi tarkoitettu käsikirjoitus (50 000 merkkiä välilyönteineen, ei sisällä kirjallisuusluetteloa) lähetetään arvioitavaksi Open Journal Systems (OJS) -alustan kautta. Järjestelmään rekisteröidytään osoitteessa https://journal.fi/prologi. Jos kirjoittaja on jo rekisteröitynyt OJS-järjestelmän käyttäjäksi, salasana ja tunnus säilyvät ennallaan. Myös muut julkaistavaksi tarkoitetut tekstit kuin tieteelliset artikkelit jätetään OJS-järjestelmään asianmukaisesti otsikoituna (esim. lectio praecursoria tai puheenvuoro). Journaalissa noudatetaan APA:n (7. painos) viittaus- ja kirjoitusohjeita. Prologi ei peri kirjoittajamaksuja.

Vuosina 2023–2024 Prologin päätoimittaja on erikoistutkija  FT Sanna Herkama, joka antaa mielellään lisätietoja (sanna.herkama[at]utu.fi).

**************************************************************************************************

Vertaisarviointitunnus

Käytämme Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) myöntämää vertaisarviointitunnusta. Olemme sitoutuneet noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä edistämään omassa toiminnassamme Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.