Teoriaa ja käytäntöä vuorovaikutusosaamisen opettamisen tueksi

Kirjoittajat

Avainsanat:

kirja-arvio, vuorovaikutusosaaminen, opettaminen, oppiminen, äidinkielen opettajain liitto

Abstrakti

Kirja-arvio teoksesta: Suvi-Tuuli Murumäki & Heljä Haapamäki-Niemi (toim.) 2022. Yhdessä – Näkökulmia vuorovaikutuksen oppimiseen ja opettamiseen. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 2022.

Osasto
Kirja-arvio

Julkaistu

2022-09-15 — Päivitetty 2022-11-28

Versiot