Marinin hallituksen ministereihin Twitterissä suunnattu vihapuhe

Kirjoittajat

  • Jari-Mikko Meriläinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Avainsanat:

e-demokratia, nettikiusaaminen, Twitter, verkkoviestintä, vihapuhe

Abstrakti

Twitter on myös vihapuheenvälittäjä. Tämä tutkimus käyttää laajaa, käsin luokiteltua twiittiaineistoa Marinin hallituksen ministereihin kohdistuvan vihamielisen puheen tutkimisessa. Tutkimuksen tavoite oli selvittää, kuinka yleistä ministereihin kohdistuva vihapuhe on, ja miten vihapuhe jakautuu sukupuolen, iän ja puoluekannan mukaan. Tutkin myös vihapuheen lähettäjien seurattavia ja tykkäyksiä. Tulosten perusteella valtioneuvostoon kohdistuva vihapuhe on yleistä, koska keskimäärin noin joka 20. ministerille lähetetty viesti on vihamielinen. Salkkujakauma vaikuttaa oletettavasti vihapuheen jakaumaan eikä tuloksista sen vuoksi voida yleistää, onko vihapuhe suunnattu erityisesti naisiin tai miehiin. Marinin hallitukseen kohdistuva vihapuhe on enimmäkseen lähtöisin perussuomalaisten seuraajilta. Noin 90 prosenttia aineiston käyttäjätileistä ei ole lähettänyt yhtään vihamielistä twiittiä, mutta muuten vihapuhe ei ole erityisen keskittynyttä. Vihapuheen esiintyvyys kasvaa viikonloppuisin.

 

Korjaus 15.12.2022: Toimituskunta on saanut käsikirjoituksen arvioitavaksi 6.12.2021. Vertaisarviointikierrosten jälkeen muokattu lopullinen käsikirjoitus on vastaanotettu 29.9.2022. Tieto on korjattu alkuperäiseen artikkeliin, jossa luki virheellisesti, että käsikirjoitus on vastaanotettu 29.9.2022.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-11-28 — Päivitetty 2022-12-15

Versiot