Monikielisissä toimitustiimeissä syntyy juttuja, joita kukaan ei voisi tehdä yksin

Vuoden 2022 vuorovaikutusteko -kunniamaininta

Kirjoittajat

  • Anne Leppäjärvi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  • Reetta Nousiainen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

Journalismi, osallisuus, maahanmuutto, monikielisyys, tiimityö, yhteistiimimalli

Abstrakti

Vuoden 2022 vuorovaikutusteko -kunniamaininta myönnettiin Anne Leppäjärvelle ja Haaga-Helian maahanmuuttajataustaisten journalistien koulutustiimille.