Kaniini nimeltä Arvo. Kulttuurisbiologinen eläinsuhde eettisten ristiriitojen paljastajana

Authors

  • Sara Ilveskorpi

Keywords:

kaniini, permakulttuuri, arvot, eettisyys, omavaraisuus, kestävä kehitys, taide, suru, entropia, agroekologia

Abstract

Tämä artikkeli on osa taiteellista väitöskirjatutkimusta, joka keskittyy ekologisen jälleenrakennuksen ristiriitoihin arvojen tasolla. Artikkelin keskiössä on tutkijan elämä kaniinien kanssa permakulttuurista ammentavassa omavaraistavoitteisessa elämäntavassa. Artikkeli avaa näkymää kaniiniyksilöiden elämään, bioregionaalin alueen vuorovaikutussuhteisiin ja entropiaan. Se kertoo, kuinka paikallisiin resursseihin nojaavan praktiikan kautta on mahdollista paljastaa arvokysymyksiä. Tutkimuksen löydökseksi nousevat suhde eläimeen eettisenä affektina sekä surun ja syyllisyyden tunteet omavaraistavoitteisen elämän atmosfäärinä. Artikkelissa tutkija väittää, että kestävyyteen perustuvat eettiset valinnat saattavat olla erilaisia kuin moraalin kannalta tehtävät eettiset valinnat. Tätä hän perustelee kulttuurisbiologisen näkemyksen kautta.

How to Cite

Ilveskorpi, S. (2022). Kaniini nimeltä Arvo. Kulttuurisbiologinen eläinsuhde eettisten ristiriitojen paljastajana. Research in Arts and Education, 2022(1), 44–65. https://doi.org/10.54916/rae.116993