Punainen V-kirjain varren päässä – sammutusvedenottopaikkojen merkit Suomessa

Avainsanat: Palokaivo, Paloposti, Sammutusvesi, Palotorjunta, Rakennettu ympäristö

Abstrakti

Sisäasiainministeriö määräsi vuonna 1943 palokunnan sammutusvedenottopaikat merkittäväksi noin 1,5 metrin korkeuteen sijoitetulla punaisella V-kirjaimella. Sammutusvedenjakeluverkoston rakentaminen perustui vuoden 1933 palosääntöön, jossa oli määräys riittävästä sammutusveden saannista. Vesijohtoon liitetyt palopostit, jotka on vuodesta 1961 merkitty sinireunaisella palopostin avainta kuvaavalla pienellä taululla, ovat syrjäyttäneet erilliset vedenottopaikat V-merkkeineen, mutta V-opasteita löytyy edelleen teiden varsilta ympäri Suomea.

Osasto
Katsaukset
Julkaistu
heinä 8, 2020
Viittaaminen
Linja-aho, V. (2020). Punainen V-kirjain varren päässä – sammutusvedenottopaikkojen merkit Suomessa. Tekniikan Waiheita, 38(2), 22-33. https://doi.org/10.33355/tw.96986