Vol 5 Nro 2 (2016)

					Näytä Vol 5 Nro 2 (2016)

Thanatoksen vuoden 2016 jälkimmäinen numero on viimeinen Idealized deaths -symposiumin vaiheista. Numeron tieteelliset artikkelit painottuvat kuolemanjälkeisen tilan idealisoimiseen, erityisesti hautaamiseen. Eglė Bazaraitė et al. käsittelevät artikkelissaan liettualaisia hautausmaita ja niiden rakennetta: millaisiin uskomuksiin ja pyrkimyksiin hautausmaan suunnittelu – tai suunnittelemattomuus – on perustunut. Wilfred Luke Komakech puolestaan käsittelee artikkelissaan Afrikasta Yhdysvaltoihin viime vuosikymmeninä muuttaneiden kokemusta hautapaikan merkityksestä.

Mukana on myös Mikko Kallionsivun essee modernin kuolemasuhteen monisatavuotisesta historiasta. Essee tuo esille muun muassa uushistorismin historian- ja kulttuurintutkimuksen lähestymistapana. Kuoleman idealisoimista tai vähemmän ideaalia puolta käsittelevät eutanasia-asenteista väitelleen Anja Terkamo-Moision lectio praecursoria sekä Kirsi Kanervan arvioima Riikka Miettisen itsemurhan historiaa käsittelevä väitöskirja.

Julkaistu: 2022-09-30

Koko numero