Työväestön ja ”edistyksellisen porvariston” yhteistyö fasismia vastaan ja sosialismin puolesta

Raoul Palmgrenin kansanrintama-ajattelu 1930-luvulla

Kirjoittajat

  • Alpo Väkevä

Avainsanat:

kansanrintamaliike, marxismi, sosialismi, fasismi, älymystö, 1930-luku

Abstrakti

Artikkelissa tutkin suomalaisen vasemmistointellektuellin Raoul Palmgrenin käsityksiä kansanrintamaliikkeistä 1930-luvun loppupuolella käyttämällä pääasiallisina lähteinä hänen kirjoituksiaan tuolta ajalta. Tuon esiin, että Palmgren innostui muiden suomalaisten vasemmistointellektuellien tavoin Ranskan kansanrintamaliikkeestä 1930-luvun puolivälissä, koska se herätti uskoa fasismin kaatumiseen ja sosialismin voittoon. Palmgren alkoi ajaa muiden vasemmistointellektuellien rinnalla kansanrintamapolitiikkaa, ennen muuta kansanrintamapolitiikkaa Suomessa. Lähtökohtia käsityksilleen kansanrintamatoiminnasta Palmgren sai marxilaisesta ajattelusta. Kansanrintamaliikkeet näyttäytyivät marxilaisesta perspektiivistä käänteentekevänä vaiheena yhteiskunnallisessa kehityksessä. Ne olivat osa luokkataisteluiden historiaa ja tarjosivat mahdollisuuksia luokkataisteluiden viimeisen vaiheen ratkaisemiselle, sosialismiin siirtymiselle. Palmgrenin näkemykset kansanrintamatoiminnasta olivat kuitenkin radikaalimpia kuin todellisuus, sillä sosialistiset pyrkimykset olivat taka-alalla kansanrintamaliikkeessä Ranskassa ja puoluepolitiikassa Suomessa 1930-luvun loppupuolella.

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit

Julkaistu

2022-11-15

Viittaaminen

Väkevä, A. (2022). Työväestön ja ”edistyksellisen porvariston” yhteistyö fasismia vastaan ja sosialismin puolesta: Raoul Palmgrenin kansanrintama-ajattelu 1930-luvulla. Tutkimus & Kritiikki, 2(1), 33–58. https://doi.org/10.55294/tk.111076