Valvontakapitalismi – uusi kasautumisen logiikka?

Työvoiman hyväksikäytöstä henkilökohtaisen kulutuksen riistoon

Kirjoittajat

  • Matti Kortesoja Tampereen yliopisto

Avainsanat:

behavioraalinen ylijäämä, sosiaalinen media, internet, valvontakapitalismi, yhteiskunnallinen muutos

Abstrakti

Shoshana Zuboffin kirja The Age of Surveillance Capitalism (2019) keskittyy internetin ja sosiaalisen median jättiyritysten harjoittamaan verkkovalvontaan, erityisesti Googlen ja Facebookin liiketoiminnan vaikutuksiin Yhdysvalloissa. Zuboff nimittää kyseistä toimintaa valvontakapitalismiksi. Se on hänen mukaansa uusi talousjärjestelmä, joka kaupallistaa tiedostamattamme inhimillisen kokemuksen, luo vaurautta harvoille ja asettaa demokratialle uudenlaisia haasteita. Tässä artikkelissa esitetään, että valvontakapitalismin käsite on sellaisenaan liian lavea ja se soveltuu paremmin aikalaisdiagnoosin kuin kriittisen tutkimuksen työvälineeksi. Artikkelissa ehdotetaan, että valvontakapitalismia tulisi tarkastella kapitalismikriittisesti, kuten marxilaiset tutkijat ovat alun perin esittäneet. Artikkelissa haastetaan Zuboffin tietokykykapitalismia korostava luenta valvontakapitalismista ja korostetaan Marxin lisäarvoteorian merkitystä tuottavan ja henkilökohtaisen kulutuksen erottamiseksi. Artikkelissa väitetään myös, että valvontakapitalismin ongelmat eivät johdu yksittäisistä yrityksistä, vaan ne ovat jossain määrin tyypillisiä kaikille kaupallisille internetin ja sosiaalisen median alustoille. Artikkelin tavoitteena on vastata kysymyksiin siitä, mitä valvontakapitalismi on, millaisia ongelmia siihen liittyy ja miten kyseistä käsitettä voitaisiin käyttää erityisesti marxilaisessa tutkimuksessa, jota Zuboff ei kommentoi.

Avainsanat: behavioraalinen ylijäämä, internet, kapitalismi, sosiaalinen media, valvonta

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.

Lähdeviitteet

Alimahomed-Wilson, J. & Reese, E. (toim.) (2020). The Cost of Free Shipping: Amazon in the Global Economy. Lontoo: Pluto Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv16zjhcj.

Andrejevic, M. & Burdon, M. (2015). Defining the Sensor Society. Television & New Media, 16(1), 19–36. https://doi.org/10.1177/15274764.

Ball, K. (2019). Review of Zuboff’s The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. Surveillance & Society, 17(1/2), 252–256. https://doi.org/10.24908/ss.v17i1/2.13126.

Barnes, S. (2006). A privacy paradox: Social networking in the United States. First Monday, 11(9). https://doi.org/10.5210/fm.v11i9.1394.

Baran, P. & Sweezy, P. (1966). Monopoly Capital: An Essay on the American Economic and Social Order. New York & Lontoo: Monthly Review Press.

Biddle, S. (2018). “Facebook Uses Artificial Intelligence to Predict Your Future Actions for Advertisers, Says Confidential Document”. The Intercept, 13.4.2018. Noudettu osoitteesta: https://theintercept.com/2018/04/13/facebook-advertising-data-artificial-intelligence-ai/.

Birch, K. (2020). Technoscience Rent: Toward a Theory of Rentiership for Technoscientific Capitalism. Science, Technology, & Human Values, 45(1), 3–33. https://doi.org/10.1177/0162243919829567

Caltrider, J., Rykov, M. & MacDonald, Z. (2023). “It’s Official: Cars Are the Worst Product Category We Have Ever Reviewed for Privacy”. Mozilla Foundation, 6.9.2023. Noudettu 3.4.2024 osoitteesta: https://foundation.mozilla.org/en/privacynotincluded/articles/its-official-cars-are-the-worst-product-category-we-have-ever-reviewed-for-privacy/.

Chiusi, F., Fischer, S., Kayser-Bril, N. & Spielkamp, M. (toim.) (2020). Automating Society Report. Berliini: Algorithm Watch.

Claburn, T. (2021). “Once again, Facebook champions privacy ... of its algorithms: Independent probe into Instagram shut down”. The Register, 13.8.2021. Noudettu osoitteesta: https://www.theregister.com/2021/08/13/algorithmwatch_shut_down/.

Cotton, N. (2019). The Smart City Cookbook. A Recipe for Successful Smart City Programs. Tampere: Tampereen kaupunki & Business Tampere.

Couldry, N. & Mejias, U. (2019). Data Colonialism: Rethinking Big Data’s Relation to the Contemporary Subject. Television & New Media, 20(4), 336–349. https://doi.org/10.1177/1527476418796632.

Cubitt, S. (2017). Finite Media. Environmental Implications of Digital Technologies. Durham: Duke University Press.

Dayen, D. (2016). “The Android Administration”. The Intercept, 22.4.2016. Noudettu 3.4.2024 osoitteesta: https://theintercept.com/2016/04/22/googles-remarkably-close-relationship-with-the-obama-white-house-in-two-charts/.

Durand, C. (2022). Scouting Capital’s Frontiers. New Left Review, 2022, 136 (July/Aug). Noudettu 3.4.2024 osoitteesta: https://newleftreview.org/issues/ii136/articles/cedric-durand-scouting-capital-s-frontiers.

Foster, J. B. & McChesney R. (2014). Surveillance Capitalism. Monopoly-Finance Capital, the Military-Industrial Complex, and the Digital Age. Monthly Review, 66(3), 1–31. https://doi.org/10.14452/MR-066-03-2014-07_1.

Foster, J. B., Yates, M., Vanderburg, C. & Jamil Jonna, R. (2016). Notes from the Editors. Monthly Review, 68(1). https://doi.org/10.14452/MR-068-01-2016-05_0.

Fuchs, C. (2016). Reading Marx in the Information Age: A Media and Communication Studies Perspective on Capital Volume I. New York: Routledge.

Greene, J. (2018) “The Condition of the Working Class in Shenzhen”. Dissident (Fall 2018). Noudettu 3.4.2024 osoitteesta: https://www.dissentmagazine.org/article/condition-working-class-shenzhen-peasant-workers-authoritarian-consumerism.

Gronow, J. (1976). Leninin Imperialismi-teoksen syntyhistoriaa. Tiede & edistys, 1(1), 26–33.

Harvey. D. (2004). The ‘New’ Imperialism: Accumulation by Dispossession. Socialist Register, 40(1), 63–87.

Knuutila, A., Havula, P., Kuster, G. & Lesplingart, A. (2024). ”Up Next”, biased politics YouTube Recommendations and Political Bias in the Finnish Presidential Election 2024. Helsinki: Faktabaari.

Lenin, V. I. (1917/1967). Imperialismi kapitalismin korkeimpana voimana. Teoksessa: Valitut teokset. Toinen osa, 329–429. Moskova: Edistys.

Manyika, J. & Chui, M. (2014). ”Digital era brings hyperscale challenges”. FT.Com, 13.8.2014. Noudettu osoitteesta: https://www.ft.com/content/f30051b2-1e36-11e4-bb68-00144feabdc0.

Marx, K. (1867/1979). Pääoma: Kansantaloustieteen arvostelua. Ensimmäinen osa. Pääoman tuotantoprosessi. Suom. O. V. Louhivuori, Mauri Ryömä & Tuure Lehén. Moskova: Edistys.

Marx, K. (1976). Pääoma: Kansantaloustieteen arvostelua. Kolmas osa. Kapitalistisen tuotannon kokonaisprosessi. Suom. Antero Tiusanen. Moskova: Edistys.

Matz, S. C., Kosinski, M., Navec, G. & Stillwell, D. (2017). Psychological targeting as an effective approach to digital mass persuasion. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(48), 12714–12719. https://doi.org/10.1073/pnas.1710966114.

Moore, M. (2010). “Apple admits child labour used at its assembly plants”. Telegraph, 27.2.2010. Noudettu 3.4.2024 osoitteesta: https://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/mediatechnologyandtelecoms/7332405/Apple-admits-child-labour-used-at-its-assembly-plants.html.

Morozov, E. (2019). Capitalism’s New Clothes. The Baffler, 4.2.2019. Noudettu 3.4.2024 osoitteesta: https://thebaffler.com/latest/capitalisms-new-clothes-morozov.

Morozov, E. (2022). Critique of Techno-Feudal Reason. New Left Review, 2022, 133/134 (Jan/Apr). Noudettu 3.4.2024 osoitteesta: https://newleftreview.org/issues/ii133/articles/evgeny-morozov-critique-of-techno-feudal-reason.

Noro, A. (2000). Aikalaisdiagnoosi sosiologisen teorian kolmantena lajityyppinä. Sosiologia 37(4), 321–329.

Pasquale, F. (2015). The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information. Cambridge, MA: The Harvard University Press.

Sadowski, J. (2020). Too Smart: How Digital Capitalism Is Extracting Data, Controlling Our Lives, and Taking Over the World. Cambridge, MA: The MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/12240.001.0001.

Sadowski, J. (2020) The Internet of Landlords: Digital Platforms and New Mechanisms of Rentier Capitalism. Antipode, 52(2), 562–580. https://doi.org/10.1111/anti.12595.

Shelley, M. (1818/2017). Frankenstein: Annotated for Scientists, Engineers, and Creators of All Kinds (toim. D. Guston, E. Finn & S. C. Robert). Cambridge, MA: The MIT Press.

Tampereen kaupunki (päiväämätön): Älykäs Tampere. Noudettu 3.4.2024 osoitteesta: https://www.tampere.fi/alykas-tampere.

Tarnoff, B. (2022). Internet for the People: The Fight for Our Digital Future. Lontoo: Verso.

Thaler, R. & Sunstein, C. (2009). Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. Lontoo: Penguin Books.

The Metaverse Insitute (2023). Tampere Metaverse Vision 2040. The World’s First People Centred Metaverse Strategy. Noudettu 3.4.2024 osoitteesta: https://www.tampere.fi/alykas-tampere/mika-alykaupunki.

Therborn, G. (2019). Kadotettu kansankoti. Kuinka pääoma kaappasi Ruotsin. Suom. Kaisa Sivenius. Tampere: Vastapaino.

Torssonen, S. (2018). Arvotonta infomarxismia. Media & viestintä, 41(4), 338–341.

Vähämäki, J. (2009). Itsen alistus: Työ, tuotanto ja valta tietokykykapitalismissa. Helsinki: Like.

Winner, L. (1977). Autonomous Technology: Technics-out-of-Control as a Theme in Political Thought. Cambridge, MA: The MIT Press.

Youyou, W., Kosinski, M. & Stillwell, D. (2015). Computer-based personality judgments are more accurate than those made by humans. Proceedings of the National Academy of Sciences 112(4), 1036–1040; https://doi.org/10.1073/pnas.1418680112.

Zuboff, S. (1988). In the Age of the Smart Machine: The Future of Work and Power. New York: Basic Books.

Zuboff, S. (2015). Big other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization. Journal of Information Technology, 30(1), 75–89. https://doi.org/10.1057/jit.2015.5.

Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York: PublicAffairs.

Zuboff, S. (2021). “The Coup We Are Not Talking About”. The New York Times, 29.1.2021. Noudettu osoitteesta: https://www.nytimes.com/2021/01/29/opinion/sunday/facebook-surveillance-society-technology.html.

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit

Julkaistu

2024-04-30

Viittaaminen

Kortesoja, M. (2024). Valvontakapitalismi – uusi kasautumisen logiikka? : Työvoiman hyväksikäytöstä henkilökohtaisen kulutuksen riistoon. Tutkimus & kritiikki, 4(1), 10–33. https://doi.org/10.55294/tk.112215