Tapaus Vastaamo

Symptomaattinen luenta potilastietosuojan murtumisen yhteiskunnallisista syistä ja seurauksista

Kirjoittajat

  • Matti Kortesoja Tampereen yliopisto

Avainsanat:

alustatalous, datafikaatio, informaatioinfrastruktuuri, potilastietosuoja, valvontakapitalismi

Abstrakti

Tapaustutkimus käsittelee tietomurtoa, jonka seurauksena psykoterapiakeskus Vastaamon asiakkaiden potilas- ja henkilötietoja vuodettiin verkon pimeimpiin syövereihin syksyllä 2020. Julkisen keskustelun symptomaattinen luenta osoittaa, kuinka Vastaamon tapaus nivoutuu osaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinoitumista, alustataloutta sekä valvontakapitalismia, jonka eräs merkittävin ongelma on luottamuksellisia tietoja keräävien yritysten puutteellinen sääntely. Toisin kuin julkisuudessa on esitetty, kyseessä ei ole vain yksittäinen tietomurto. Artikkeli käsittelee Vastaamon tapausta laajemmin varoittavana esimerkkinä potilas- ja henkilötietojen keräämiseen, arkistointiin ja hallinnointiin liittyvästä yhteiskunnallisesta ongelmasta. Uusliberaalien poliittisten uudistusten, datafikaation ja valvontakapitalismin sekä alustatalouden toimijoiden muovaama informaatioinfrastruktuuri on tehnyt potilastietosuojasta aiempaa haavoittuvampaa. Nykyiset poliittiset uudistukset tietomurtojen ehkäisemiseksi ovat koskeneet lähinnä kyberturvallisuutta ja tietosuojaa parantavia keinoja, kuten potilas- ja henkilötietojen valtakunnallista keskittämistä ja potilastietojärjestelmien järeämpää auditointia. Artikkelissa esitetään, että teknologisten ratkaisujen lisäksi tarvittaisiin syvempää kriittistä ymmärrystä ja yhteiskunnallista keskustelua potilas- ja henkilötietojen keräämisestä, arkistoinnista ja hallinnoinnista, jota olisi syytä valvoa aiempaa tehokkaammin yhteiskunnallisen sääntelyn purkamisen sijasta.

Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit

Julkaistu

2022-11-15

Viittaaminen

Kortesoja, M. (2022). Tapaus Vastaamo: Symptomaattinen luenta potilastietosuojan murtumisen yhteiskunnallisista syistä ja seurauksista. Tutkimus & Kritiikki, 2(1), 9–32. https://doi.org/10.55294/tk.113346