Rapautuva, kahtia jakautunut suomalainen tutkimus- ja innovaatiopolitiikka

Kirjoittajat

  • Tarmo Lemola

Avainsanat:

tutkimuspolitiikka, innovaatiopolitiikka, tiedepolitiikka, tutkimus- ja kehittämistoiminta, ministeriöt

Abstrakti

Politiikka, jota nykyisin kutsutaan tutkimus- ja innovaatiopolitiikaksi, on Suomessa ollut kahden kauppa. Toinen osapuoli on opetus- ja kulttuuriministeriö ja toinen työ- ja elinkeinoministeriö. Molemmat ovat ansainneet paikkansa rahalla. Pääosa valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista kulkee näiden kahden ministeriön kautta. Alusta alkaen näiden kahden keskinäisiä suhteita ovat leimanneet yhteistyö, työnjako, erillisyys, kilpailu ja riitely. Näitä käsitellään tässä artikkelissa, joka alkaa 1960-luvulta ja päättyy tilanteeseen vuoden 2020 lopussa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-06-10

Viittaaminen

Lemola, T. (2021). Rapautuva, kahtia jakautunut suomalainen tutkimus- ja innovaatiopolitiikka. Tieteessä Tapahtuu, 39(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/109237