Yliopistoa ohjaavat voimat

  • Jarkko Tirronen
Avainsanat: yliopistot, korkeakoulupolitiikka, instituutiot, valtarakenteet

Abstrakti

Yliopistot ovat tietoon perustuvassa taloudessa ja yhteiskunnassa yhä keskeisimpiä toimijoita. Ne tuottavat perustutkimukseen pohjautuvaa ymmärrystä, osallistuvat globaalien ja paikallisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen, tuottavat soveltavaa tutkimusta ja innovaatioita sekä kouluttavat asiantuntijoita läpi alojen. Mutta mitkä tekijät ohjaavat yliopiston toimintaa? Seuraavassa katsauksessa pohdin lyhyesti sitä, mitkä voimat ohjaavat yliopistoa ja mikä tekee yliopistosta yliopiston.

Osasto
Katsauksia
Julkaistu
kesä 10, 2021
Viittaaminen
Tirronen, J. (2021). Yliopistoa ohjaavat voimat. Tieteessä Tapahtuu, 39(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/109238