Koronakriisi ja todellisuuden esittäminen

Kirjoittajat

  • Johanna Vuorelma

Avainsanat:

COVID-19, kriisit, kriisinhallinta, tiedontuotanto, kertomukset

Abstrakti

Koronapandemia on paitsi terveydellinen ja taloudellinen kriisi myös tiedollinen kriisi. Koronapandemian tiedolliseen kriisiin viitataan usein silloin, kun alleviivataan tiedon niukkuutta nopeasti levinneen viruksen torjunnassa. Tiedollinen kriisi on kuitenkin muutakin kuin vain tiedon puutetta kriisin keskellä. Tiedollinen tyhjiö täyttyy nopeasti tilanteessa, jossa kansalaisilla on kova tiedonjano, mutta vakiintuneet tiedontuotantoon keskittyneet tahot tutkijayhteisöstä viranomaisiin ja mediaan eivät pysty täyttämään sitä riittävällä tavalla. Tässä artikkelissa tarkastellaan sitä, millaisia muotoja koronapandemiaa koskevat todellisuuden kuvaukset ja tiedontuotanto ovat saanut kriisin keskellä. Kysymys siitä, miten todellisuutta voi kuvata mahdollisimman tarkasti, on yksi yhteiskuntatieteiden keskeisiä kysymyksiä. Sen äärellä olemme myös koronakriisissä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-09-16

Viittaaminen

Vuorelma, J. (2021). Koronakriisi ja todellisuuden esittäminen. Tieteessä tapahtuu, 39(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/111213