Moniaistinen Laatokka

Kirjoittajat

  • Maria Lähteenmäki

Avainsanat:

järvet, vesistöt, Laatokka, luonto, luontosuhde

Abstrakti

Järvinäkymä on koettu perisuomalaiseksi kulttuurimaisemaksi ja luonnonperinnöksi, mutta määrältään järvien ja järvenrantojen humanistisen ympäristöhistorian tutkimukset ovat yhä hyvin vähäiset. Katsaus aihepiirin esityksiin osoittaa hämmästyttävää järvisokeutta: suomalaisissa akateemisissa ihmistieteissä on järven mentävä aukko.

Osasto
Katsauksia

Julkaistu

2021-09-16

Viittaaminen

Lähteenmäki, M. (2021). Moniaistinen Laatokka. Tieteessä tapahtuu, 39(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/111218