Luottamus dataan ja algoritmeihin syntyy ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksesta

Kirjoittajat

  • Kirsimarja Blomqvist
  • Minna Ruckenstein
  • Kaija Saranto

Abstrakti

Tekoälyn käyttöönotto avaa uudenlaisia mahdollisuuksia työn, organisaatioiden ja yhteiskunnan kehittämiseen. Tekoälylle on lukuisia eri määritelmiä ja viittaamme tässä yhteydessä tekoälyllä ihmisten suunnittelemiin systeemeihin, jotka ”pyrkivät niille asetettuihin tavoitteisiin päättelemällä parhaan toimintatavan keräämällä, tulkitsemalla ja prosessoimalla dataa” (tekoälyn määrittelystä, ks. European Commission 2019, 6). Tekoälyä käytetään jo laajasti erilaisissa kuluttajapalveluissa, mainontaa kohdennetaan algoritmien avulla ja pankit ja vakuutuslaitokset hyödyntävät tekoälyä luokitellessaan rahoitukseen ja vakuutuksiin liittyvää asiakasdataa.

Osasto
Tieteenalat dialogissa

Julkaistu

2021-09-16

Viittaaminen

Blomqvist, K., Ruckenstein, M., & Saranto, K. (2021). Luottamus dataan ja algoritmeihin syntyy ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksesta. Tieteessä tapahtuu, 39(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/111222