Wittgensteinin käsitys jumaluskosta ja sen varmuudesta

Kirjoittajat

  • Matti Taneli

Avainsanat:

filosofit, usko, uskonto ja uskonnot, uskonnonfilosofia, jumalakäsitykset

Abstrakti

Itävaltalais-englantilaisen filosofin Ludwig Wittgensteinin mukaan uskonnollinen usko on kaikkein lujinta ja järkkymätöntä uskoa. Uskova on valmis uskonsa takia riskeeraamaan monia asioita, joita hän ei vaarantaisi muiden pätevästi perusteltujen asioiden takia. Uskonnollisen uskon pohja on kapein mahdollinen, jolla kuitenkin voidaan kulkea. Wittgensteinin mielestä uskonto on itsenäinen elämänmuoto (Lebensform). Uskonnollinen kieli ei pyri ilmaisemaan havaittavaa maailmaa koskevia asioita eikä havaittavaa maailmaa koskeva tieto voi kumota eikä todentaa uskonnollisia uskomuksia. Usko Jumalaan on mentaalista vakuuttuneisuutta eikä väitelauseiden analyysiin perustuvaa tiedon varmuutta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-11-11

Viittaaminen

Taneli, M. (2021). Wittgensteinin käsitys jumaluskosta ja sen varmuudesta. Tieteessä Tapahtuu, 39(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/112049