Hyvät, pahat ja rumat maallikkoasioitsijat

Mielikuvat oikeudellisen tiedon haltijoista autonomian ajan Suomessa

Kirjoittajat

  • Mia Korpiola

Avainsanat:

oikeushistoria, maallikot, juristit, asianajajat

Abstrakti

Tieto ei sinänsä yleensä ole hyvää tai pahaa. Tieto on kuitenkin valtaa, eikä oikeudellinen tieto ole tästä poikkeus. Oikeudellinen tietotaito oli rahanarvoista ennen ja nyt, ja siitä saattoi olla merkittävää hyötyä henkilölle itselleen, mutta myös hänen yhteisölleen ja perheelleen kulttuurisena pääomana. Nykyään oikeudellista työtä Suomessa tekevät ennen kaikkea yliopistokoulutetut juristit. Näin ei ole ollut aina. Maassamme on perinteisesti hankittu oikeudellista tietotaitoa käytännön toiminnan kautta, vaikka yliopistotutkinnoista onkin 1900-luvun kuluessa tullut lähes yksinomainen väylä oikeudellisiin ammatteihin.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-11-11

Viittaaminen

Korpiola, M. (2021). Hyvät, pahat ja rumat maallikkoasioitsijat: Mielikuvat oikeudellisen tiedon haltijoista autonomian ajan Suomessa. Tieteessä tapahtuu, 39(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/112050