Uskonto, kulttuuri ja ihmisluonto: katsaus evolutiiviseen uskonnontutkimukseen

  • Kimmo Ketola

Abstrakti

Uskontotieteellinen keskustelu uskonnollisten ilmiöiden selittämisestä ja alkuperästä on saanut viime vuosikymmeninä merkittävän piristysruiskeen evoluutioteoriaa hyödyntävistä lähestymistavoista. Kilpailevia teoreettisia selitysmalleja uskonnosta on jo useita, ja käynnissä on vilkas keskustelu niiden merkityksestä ja pätevyydestä. Teorioissa tukeudutaan vahvasti ajatukseen kulttuurista riippumattomasta ihmisluonnosta, jonka piirteisiin tukeutumalla myös uskonnon selityksiä etsitään. Oletus haastaa perinteiset humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset lähestymistavat, joissa painotetaan uskontojen eroja ja kulttuurisia erityispiirteitä. Artikkelissa käydään läpi tärkeimmät evolutiiviset
uskontoteoriat ja tarkastellaan, mikä rooli niissä on yhtäältä kulttuurilla ja toisaalta evoluution myötä syntyneillä mielen mekanismeilla ja käyttäytymistaipumuksilla.
Avainsanat: Kimmo Ketola, Uskonto, kulttuuri ja ihmisluonto, katsaus evolutiiviseen uskonnontutkimukseen, uskontotiede, ihmisluonto, evolutiivinen uskontoteoria, evoluutioteoria, kognitiivinen uskontotiede, evoluutiopsykologia, käyttäytymisekologia, meemit
Osasto
Artikkelit
Viittaaminen
Ketola, K. (1). Uskonto, kulttuuri ja ihmisluonto: katsaus evolutiiviseen uskonnontutkimukseen. Tieteessä Tapahtuu, 27(4-5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/2369