Evoluutioteorian soveltaminen ei ylläpidä eriarvoisuutta

  • Miikka Tallavaara

Abstrakti

Arvioidessaan Petri Ylikosken ja Tomi Kokkosen kirjaa Evoluutio ja ihmisluonto Pekka Wahlstedt esittää (Tieteessä tapahtuu 3/2009), että evoluutioteorian omaksuminen ihmistieteisiin ja niiden käytännön sovelluksiin auttaa ylläpitämään yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja sortoa. Wahlstedtin mukaan ihminen on evoluutioteoriassa olemukseltaan ja luonnoltaan ennen kaikkea voimakkaasti kilpaileva ja omaa etuaan ajava homo economicus. Hän näyttäisi lisäksi pitävän peliteorian soveltamista ihmistieteellisen tutkimuksen kannalta vahingollisena.
Osasto
Keskustelua
Viittaaminen
Tallavaara, M. (1). Evoluutioteorian soveltaminen ei ylläpidä eriarvoisuutta. Tieteessä Tapahtuu, 27(4-5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/2386