Euler – moderni kolmesataavuotias

  • Johan Stén

Abstrakti

Tänä vuonna on kulunut 300 vuotta Leonhard Eulerin syntymästä, mitä juhlistetaan monin tapahtumin ympäri maailmaa ja aivan erityisesti hänen synnyinmaassaan Sveitsissä. Euler tunnetaan ennen kaikkea matemaatikkona – eräänä suurimmista – mutta hän oli myös etevä astronomi ja fyysikko, ja ihmisenä varmasti kaikkien aikojen luovimpia. Nimi Euler on tuttu lähinnä eksakteja tieteitä opiskelleille, sillä hänen mukaansa on nimetty yhtälöitä, funktioita, vakioita, kulmia jne., ja hän vaikutti miltei kaikkiin matematiikan ja fysiikan osa-alueisiin. Yritän tässä katsauksessa lyhyesti perustella, miksi Euleria voi sanoa moderniksi.
Avainsanat: oppihistoria, Leonhard Euler, matematiikka, fysiikka
Osasto
Artikkelit
Viittaaminen
Stén, J. (1). Euler – moderni kolmesataavuotias. Tieteessä Tapahtuu, 25(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/351