Psykoanalyysin tieteellisyydestä ja sen tulosten arvioinnista

  • Lauri Rauhala
Avainsanat: Rauhala, Lauri, psykoanalyysi, empiirinen tutkimus, luonnontieteet, humanistiset tieteet, hermeneutiikka, tieteenfilosofia, merkitykset, mentaaliset ongelmat

Abstrakti

Viime aikoina on tiedotusvälineissä – jälleen kerran – väännetty kättä psykoanalyysin tieteellisyydestä ja siinä saatujen tulosten todentamisen keinoista. Tieteellisyysintoilijat (skientistit) ovat vaatineet, että myös psykoanalyysin tieteellisyys ja sen tulosten luotettavuus on mitattava yleisillä tieteellisillä eksaktisuuskriteereillä. Toisaalta psykoanalyytikot ja muut psykoanalyysin järkevyyttä ymmärtävät tutkijatahot ovat puolustaneet sen arvoa omassa spesifissä tehtävässään. Keskusteluista on yleensä puuttunut tämän toimintakentän osatekijöiden ja itse tutkimustapahtuman perusteiden analyysi. Se voisi paljastaa millaisesta ”tieteestä” ja ”tulosten näytöstä” näissä yhteyksissä voidaan puhua. Ilman tällaista selvitystä ei psykoanalyysille voida esittää vaatimuksia, mitä sen pitää olla.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
loka 26, 2010
Viittaaminen
Rauhala, L. (2010). Psykoanalyysin tieteellisyydestä ja sen tulosten arvioinnista. Tieteessä Tapahtuu, 28(7). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/3634