Yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimijoiden kirjo Suomessa

  • Eeva Houtbeckers

Abstrakti

Yhteiskunnallisella yrittäjyydellä viitataan toimintaan,
jossa liiketoiminnan keinoin edistetään
yhteiskunnallista hyvää. Yhteiskunnallinen yrittäjyys
ei ole ongelmaton käsite, mutta silti se herättää
monissa toivoa nykyisten monimutkaisten
globaalien ongelmien ratkaisemiseksi. Suomessa
yhteiskunnallinen yrittäjyys laajana kattokäsitteenä
pitää sisällään monia erilaisia toimijoita, joista
osan juuret ulottuvat 1800-luvun lopulle. Tässä
artikkelissa esitellään yhteiskunnallisen yrittäjyyden
toimijoita Suomessa ja kuvataan viimeisimpiä
toimijoita, joihin kirjoittajan oma tutkimus keskittyy.
Avainsanat: Eeva Houtbeckers, organisaatiotutkimus, yhteiskunnallinen yrittäjyys, yhteiskunnallinen yritys, yhteiskunnallisen yrittäjyyden tutkimus, liiketoiminta, kolmas sektori, hyvinvointipalvelut, sosiaaliset yritykset, Suomen yhteiskunnallisten yrittäjien yhdist
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
touko 5, 2014
Viittaaminen
Houtbeckers, E. (2014). Yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimijoiden kirjo Suomessa. Tieteessä Tapahtuu, 32(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/41558