Suhteellisuusteoria on filosofiaa

Kirjoittajat

  • Juha Himanka

Abstrakti

Suhteellisuusteoriallaan Albert Einstein ylitti rohkeasti luonnontieteen rajat ja pyrki yleispätevään esitykseen todellisuuden perusjäsennyksistä, ajasta ja tilasta. Filosofisena, yleisesti todellisuutta koskevana teoriana suhteellisuusteorian pätevyys on sekä loogisesti että fenomenologisesti ongelmallinen. Kirjoitus jatkaa tässä lehdessä käytyä filosofian ja luonnontieteen välistä keskustelua.
Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2014-05-05

Viittaaminen

Himanka, J. (2014). Suhteellisuusteoria on filosofiaa. Tieteessä tapahtuu, 32(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/41568