Dynaamisen universumin malli

Kirjoittajat

  • Heikki Mäntylä

Abstrakti

Tuomo Suntola kysyi: ”Kangistuuko tieteen kehitys oikeaoppisuuteen?” (Tieteessä tapahtuu 1/2014) ja peräänkuulutti rakentavaa dialogia. Hän muistutti, että teoria on valitun näkökulman mukainen kuvaus todellisuudesta, ei itse todellisuus, sekä valotti perustelluin esimerkein vallitsevan mallin ongelmia. Teoriat näyttävät tarvitsevan yhä enemmän erilaisia korjauskertoimia tai uusia parametreja, jotta havainnot olisi mahdollista sovittaa niiden kontekstiin.
Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2014-05-05

Viittaaminen

Mäntylä, H. (2014). Dynaamisen universumin malli. Tieteessä Tapahtuu, 32(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/41569