Pierre Duhem, tieteenhistoria ja metafysiikka

Kirjoittajat

  • Jouni Huhtanen

Avainsanat:

Jouni Huhtanen, Pierre Duhem, tieteenhistoria, kosmologia, keskiaika, renessanssi, positivismi, tieteenfilosofia, Aristoteles, metafysiikka, aristotelismi, skolastiikka, arabifilosofit, Averroës, Tuomas Akvinolainen, Nicolaus Cusanus

Abstrakti

Ranskalainen tieteenhistorioitsija Pierre Duhem (1861–1916) tunnetaan erityisesti keskiajan kosmologiaa ja renessanssin aikaista tieteen vallankumousta tarkastelevista tutkimuksistaan. Duhemin historiantutkimuksellisena ansiona on usein pidetty sitä, että hän onnistui ensimmäisten joukossa uudistamaan 1900-luvun alun tieteenhistoriaa tarjoamalla sille uudenlaisen, varhaisesta positivismista poikkeavan tulkinnan, jota hallitsi yksittäisten fysikaalisten löydösten korostamisen sijaan laaja ihmisen intellektuaalista kehitystä korostava näkökulma. Duhemin teesien nähtiin osoittaneen suhteellisen kiistattomasti, että länsimaisen tieteen historiassa vallitsi aito jatkuvuus antiikista uuden ajan alkuun saakka.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2011-10-26

Viittaaminen

Huhtanen, J. (2011). Pierre Duhem, tieteenhistoria ja metafysiikka. Tieteessä tapahtuu, 29(7). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/4527