Vaalijärjestelmällä on väliä

  • Kimmo Elo
  • Heino Nyyssönen
Avainsanat: Kimmo Elo, Heino Nyyssönen, vaalijärjestelmä, vaalijärjestelmien politisointi, vaalilaki, Saksan vaalijärjestelmä, Unkarin vaalijärjestelmä, suhteellinen vaali, enemmistövaali, henkilövaali, listavaali, vaalijärjestelmien yhdistelmä, ylijäämämandaatit, ta

Abstrakti

Suomessa on viime aikoina keskusteltu suhteellisuuden toteutumisesta ja vaalipiirien yhdistämisen vaikutuksista. Ensi vuoden eduskuntavaaleissa on 13 vaalipiiriä, kun uudet Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan vaalipiirit aloittavat toimintansa. Tarkoituksemme on osoittaa artikkelissa, kuinka suhteellisen vähäpätöisestä asiasta on lopulta kyse, kun sitä vertaa varsinaiseen vaalijärjestelmien politiikkaan. Suuri enemmistö demokratiaan liittyvästä kirjallisuudesta korostaa vapaiden vaalien keskeistä roolia äänestäjien preferenssien kartoittamisessa. Hieman vähemmälle huomiolle on jäänyt vaalijärjestelmien tutkimuksessa varsin keskeisellä sijalla oleva kysymys äänten muuttamisesta edustajanpaikoiksi.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 19, 2014
Viittaaminen
Elo, K., & Nyyssönen, H. (2014). Vaalijärjestelmällä on väliä. Tieteessä Tapahtuu, 32(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/48238