Arkielämästä irti kammetut yliopistot

  • Janne Kurtakko

Abstrakti

Yliopistolaissa on määritetty yliopiston tehtävät seuraavasti: ”Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa.” Lisäksi: ”Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.” Jotta yliopistot täyttäisivät nämä tehtävänsä, on niillä oltava edellytykset siihen. Yliopistoja ohjaava rahoitusjärjestelmä on tässä suhteessa hyvin ongelmallinen.
Osasto
Keskustelua
Julkaistu
marras 19, 2014
Viittaaminen
Kurtakko, J. (2014). Arkielämästä irti kammetut yliopistot. Tieteessä Tapahtuu, 32(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/48250