Sosiaalisen kysymyksen ratkaiseminen tulevaisuudessa

  • Briitta Koskiaho
Avainsanat: Briitta Koskiaho, sosiaalipolitiikka, sosiaalinen kysymys, hyvinvointivaltio, julkishallinto, kansalaisyhteiskunta, sosiaalidemokratia, valtiollinen sosiaalipolitiikka, konservatiivinen sosiaalipolitiikka, sosiaalivakuutusmalli

Abstrakti

Sosiaalinen kysymys on käsite, jota alettiin käyttää 1800-luvun lopun Saksassa. Sosiaalisen kysymyksen ratkaisemisella alettiin tarkoittaa sosiaalipolitiikkaa. Sosiaalisen kysymyksen hoitaminen hyvinvointivaltiollisin keinoin on perua saksalaisesta filosofiasta ja Hegelin valtiokeskeisestä ajattelusta. Vähitellen siitä muotoutui valtiollinen sosiaalipolitiikka-ajattelu ja bismarckilaisen sosiaalivaltion rakentaminen lainsäädäntöineen. Saksaan perustettiin myös asiantuntijoiden ja tutkijoiden uusi sosiaalipoliittinen yhdistys, Verein für Sozialpolitik, 1870-luvulla. Sosiaalista kysymystä haluttiin tarkastella omasta näkökulmasta eikä enää osana taloustiedettä, kuten siihen asti.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 19, 2015
Viittaaminen
Koskiaho, B. (2015). Sosiaalisen kysymyksen ratkaiseminen tulevaisuudessa. Tieteessä Tapahtuu, 33(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/49422