Nykypäivän orjuus ja ihmiskauppa Afrikassa

  • Kalle Kananoja
Avainsanat: Kalle Kananoja, orjuus, ihmiskauppa, Afrikka, orjakauppa, lasten orjuus, naisten orjuus, kaupallinen seksi, järjestäytynyt rikollisuus, kansalaisjärjestöt

Abstrakti

Artikkelissa käsitellään nykypäivän orjuuden ja ihmiskaupan ulottuvuuksia Afrikassa. Vaikka huomioni kohdistuu nykypäivään, yritän asettaa ilmiöt niiden historialliseen ja kulttuuriseen yhteyteen. Tarkastelen aluksi orjuuden erityispiirteitä Afrikassa kiinnittäen huomiota erityisesti orjuudelle alttiimpiin väestöryhmiin eli naisiin ja lapsiin. Tämän jälkeen käsittelen ihmiskaupan syitä ja dynamiikkaa sekä sen maantieteellisiä kerrostumia Afrikan sisällä. Lopuksi kiinnitän huomiota orjuuden ja ihmiskaupan vastaiseen toimintaan.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 19, 2015
Viittaaminen
Kananoja, K. (2015). Nykypäivän orjuus ja ihmiskauppa Afrikassa. Tieteessä Tapahtuu, 33(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/49423