Metsäkonduktööristä akateemikoksi

  • Juhani Päivänen

Abstrakti

Yrjö Ilvessalo: Erään metsämiehen muistelmia. Toimittaneet Jaakko Ilvessalo ja Yrjö Sevola. Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksen julkaisuja 6/2014.
Osasto
Kirjallisuus
Julkaistu
helmi 19, 2015
Viittaaminen
Päivänen, J. (2015). Metsäkonduktööristä akateemikoksi. Tieteessä Tapahtuu, 33(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/49434