Digitaaliset ihmistieteet tutkimuskartalle

Kirjoittajat

  • Kaius Sinnemäki
  • Mikko Tolonen

Abstrakti

Humanistisille ja yhteiskuntatieteille (so. ihmistieteet) tyypillinen jaottelu kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimusotteen välille on nopeassa murroksessa. Digitaalisten tietoaineistojen määrä on kasvanut kiihtyvällä tahdilla ja laskennallisia menetelmiä on yhä enemmän tarjolla tutkijoille. Esimerkkinä kehityksestä on FIN-CLARIN-konsortio, joka on osa Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurien tiekarttaa vuosille 2014–20.
Osasto
Katsauksia

Julkaistu

2015-06-11

Viittaaminen

Sinnemäki, K., & Tolonen, M. (2015). Digitaaliset ihmistieteet tutkimuskartalle. Tieteessä tapahtuu, 33(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/51172