Digitaaliset ihmistieteet tutkimuskartalle

  • Kaius Sinnemäki
  • Mikko Tolonen

Abstrakti

Humanistisille ja yhteiskuntatieteille (so. ihmistieteet) tyypillinen jaottelu kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimusotteen välille on nopeassa murroksessa. Digitaalisten tietoaineistojen määrä on kasvanut kiihtyvällä tahdilla ja laskennallisia menetelmiä on yhä enemmän tarjolla tutkijoille. Esimerkkinä kehityksestä on FIN-CLARIN-konsortio, joka on osa Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurien tiekarttaa vuosille 2014–20.
Osasto
Katsauksia
Julkaistu
kesä 11, 2015
Viittaaminen
Sinnemäki, K., & Tolonen, M. (2015). Digitaaliset ihmistieteet tutkimuskartalle. Tieteessä Tapahtuu, 33(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/51172