Venäjä tieteiden välissä

  • Markku Kivinen

Abstrakti

Monitieteisyys ja tieteidenvälisyys eivät ole uusia ideoita. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ne ovat kuitenkin saaneet uutta tuulta purjeisiinsa. Yhdysvalloissa Immanuel Wallerstein analysoi Gulbekianin komission raporttiin yhteiskuntatieteellisten disipliinien kehkeytymistä radikaalissa hengessä: perinteisen tieteenalakohtaisen tutkimuksen sijaan tulisi rikkoa disipliinien rajat ja sillä tavoin lisätä tieteen yhteiskunnallista relevanssia (Wallerstein 1996). Pian sama henki puhkui myös Euroopassa. Suomenkin tiedepolitiikassa on tähdennetty tieteidenvälisyyttä.
Osasto
Tieteenalat dialogissa
Julkaistu
kesä 11, 2015
Viittaaminen
Kivinen, M. (2015). Venäjä tieteiden välissä. Tieteessä Tapahtuu, 33(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/51178