Kontingenssin käsite

Kirjoittajat

  • Risto Eräsaari

Avainsanat:

Risto Eräsaari, sosiologia, kontingenssi, perspektiivi, satunnaisuus, Niklas Luhmann, Hans Blumenberg, Quentin Meillassoux, heikko kontingenssi, vahva kontingenssi, empiirinen kontingenssi, puhdas kontingenssi, todellisuudenkaltaisuus, metafora

Abstrakti

Artikkelissa esitellään kontingenssin käsitteelle annettuja tulkintoja ja täsmennyksiä. Eritoten siinä nostetaan esiin kontingenttien mahdollisuuksien ja satunnaisuuksien aiheuttaman sekasorron kohtaamisen synnyttämä vastakohtaiskulttuuri. Kontingenssin ominaislaatua ja historiallisia kehityskaaria koskevassa keskustelussa avataan erilaisia tapoja löytää ajatteluun ja toimintaan tarvittavaa itsenäisyyttä. Lopuksi esitetään kolme näyttöä siitä, kuinka kontingenssin käsite laajentaa ymmärrystä yhteiskunnasta, ihmisestä ja asioista.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2015-09-24

Viittaaminen

Eräsaari, R. (2015). Kontingenssin käsite. Tieteessä tapahtuu, 33(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/52733