Onko koulutus ja tutkimus vain menoerä budjetissa vai investointi tulevaisuuteen?

Kirjoittajat

  • Anne Brunila

Abstrakti

Suomella on takanaan seitsemän laihaa vuotta eikä lihavia vuosia ole näköpiirissä. Uusi hal­litus joutuu tasapainottamaan julkista talout­ta kovalla kädellä ja samalla myös kiihdyttä­mään kasvua niin sanotuilla kärkihankkeilla. Merkittävistä eroista huolimatta nykyisessä talouskriisissä on monia samankaltaisia piirteitä kuin 1990­-luvun lamassa: syvät rakenne­ongelmat, menetetty kilpailukyky, idänviennin romahtaminen ja Euroopan heikko talouskavu. 1990­-luvulla ongelmat korjattiin rajulla valuu­tan devalvoitumisella, rakenneuudistuksilla ja julkisten menojen ankarilla leikkauksilla. Kou­lutus, tutkimus­ ja kehitystoiminta jätettiin kui­tenkin leikkauslistojen ulkopuolelle, koska niitä pidettiin Suomen selviytymisen kannalta avain­asemassa.
Osasto
Tieteen kohtaamisia

Julkaistu

2015-09-24

Viittaaminen

Brunila, A. (2015). Onko koulutus ja tutkimus vain menoerä budjetissa vai investointi tulevaisuuteen?. Tieteessä Tapahtuu, 33(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/52749