Helsinki – sattumaltako? Sattuman rooli kaupunkisuunnittelussa

Kirjoittajat

  • Pekka T. Korpinen

Avainsanat:

Pekka Korpinen, sattuma, Benoit B. Mandelbrot, kaupunkisuunnittelu, Helsinki, kaupunkikulttuuri, epälineaariset systeemit, Kondratjevin syklit, luovuus

Abstrakti

Sattuma ja luovuus ovat hyvin vaikeasti hallittavia ilmiöitä, mutta niille on silti annettava riittävä tila myös kaupunkisuunnittelussa. Tässä artikkelissa, joka perustuu paljolti matemaatikko Benoit B. Mandelbrotin satunnaisuutta, fraktaaleja ja kaaosta koskeviin ajatuksiin, kuvaan kaupunkisuunnitteluparadigman muutosta Helsingissä pitkän virkaurani aikana. Aito urbanismi on aina jossain määrin anarkistinen ilmiö. Liialliseen järjestykseen ja ennakoitavuuteen pyrkiminen voi muodostua tuhoisaksi kaupungin kehitykselle.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2015-11-19

Viittaaminen

Korpinen, P. T. (2015). Helsinki – sattumaltako? Sattuman rooli kaupunkisuunnittelussa. Tieteessä Tapahtuu, 33(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/53316