Joukkoistamisen haasteita ja mahdollisuuksia Tieteen termipankin wikitalkoissa

  • Tiina Onikki-Rantajääskö
  • Kaarina Pitkänen-Heikkilä

Abstrakti

Viime vuosina on käytetty joukkoistamista
(engl. crowdsourcing), kun on haluttu koota
vapaaehtoisia osallistumaan johonkin heidän
harrastamansa alan hyödylliseen hankkeeseen.
”Crowdsourcing” on Jeff Howen lähes
kymmenen vuotta sitten lanseeraama termi,
jolla tarkoitetaan nimenomaan internetissä
tehtävää talkoistamista (Howe 2006; Lebraty
& Lobre-Lebraty 2013: 15). Joukkoistamiseen
liittyy niin sanottu kansalaistiede (engl. citizen
science), jolla tarkoitetaan maallikoiden
ja harrastajien osallistumista tieteellisiin projekteihin.
Sitä on tehty pitkään niin Suomessa
kuin muuallakin. Vanhimpia hankkeita oli
esimerkiksi mittava Oxford English Dictionary,
johon kerättiin 1800-luvulla aineistoa maallikoilta
(esim. Brabham 2013: 10).
Avainsanat: Tiina Onikki-Rantajääskö, Kaarina Pitkänen-Heikkilä, termityö, kansalaistiede, avoin tiede, joukkoistaminen, talkoistaminen, talkoistamishanke, Tieteen termipankki, tieteellinen käsite, tieteelliset seurat, verkkopalvelu, wikialusta
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 19, 2015
Viittaaminen
Onikki-Rantajääskö, T., & Pitkänen-Heikkilä, K. (2015). Joukkoistamisen haasteita ja mahdollisuuksia Tieteen termipankin wikitalkoissa. Tieteessä Tapahtuu, 33(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/53320