Joukkoistamisen haasteita ja mahdollisuuksia Tieteen termipankin wikitalkoissa

Kirjoittajat

  • Tiina Onikki-Rantajääskö
  • Kaarina Pitkänen-Heikkilä

Avainsanat:

Tiina Onikki-Rantajääskö, Kaarina Pitkänen-Heikkilä, termityö, kansalaistiede, avoin tiede, joukkoistaminen, talkoistaminen, talkoistamishanke, Tieteen termipankki, tieteellinen käsite, tieteelliset seurat, verkkopalvelu, wikialusta

Abstrakti

Viime vuosina on käytetty joukkoistamista (engl. crowdsourcing), kun on haluttu koota vapaaehtoisia osallistumaan johonkin heidän harrastamansa alan hyödylliseen hankkeeseen. ”Crowdsourcing” on Jeff Howen lähes kymmenen vuotta sitten lanseeraama termi, jolla tarkoitetaan nimenomaan internetissä tehtävää talkoistamista (Howe 2006; Lebraty & Lobre-Lebraty 2013: 15). Joukkoistamiseen liittyy niin sanottu kansalaistiede (engl. citizen science), jolla tarkoitetaan maallikoiden ja harrastajien osallistumista tieteellisiin projekteihin. Sitä on tehty pitkään niin Suomessa kuin muuallakin. Vanhimpia hankkeita oli esimerkiksi mittava Oxford English Dictionary, johon kerättiin 1800-luvulla aineistoa maallikoilta (esim. Brabham 2013: 10).
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2015-11-19

Viittaaminen

Onikki-Rantajääskö, T., & Pitkänen-Heikkilä, K. (2015). Joukkoistamisen haasteita ja mahdollisuuksia Tieteen termipankin wikitalkoissa. Tieteessä tapahtuu, 33(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/53320