Strateginen tutkimus ja Strategisen tutkimuksen neuvosto

Kirjoittajat

  • Per Mickwitz
  • Riitta Maijala

Abstrakti

Strategisen tutkimuksen neuvoston myöntämä rahoitus on suhteellista kokoaan merkittävämpi uusi tulokas Suomen tutkimusrahoituskentässä. Sen erityispiirteitä ovat tutkijoiden ja yhteiskunnan toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen panostaminen tutkimuksen kaikissa vaiheissa, tutkimuksen monialaisuuden ja tieteidenvälisyyden korostaminen sekä tutkimusaiheiden keskittyminen yhteiskunnan haasteisiin. Ensimmäiset 16 konsortiota yhdistävät tutkimusaloja uusilla innostavilla tavoilla ja antavat uskoa siihen, että tällä rahoitusmuodolla saadaan aikaan tieteellisesti korkealaatuista tutkimusta, joka on samanaikaisesti myös vaikuttavaa ja yhteiskunnan kannalta merkittävää.
Osasto
Katsauksia

Julkaistu

2015-11-19

Viittaaminen

Mickwitz, P., & Maijala, R. (2015). Strateginen tutkimus ja Strategisen tutkimuksen neuvosto. Tieteessä Tapahtuu, 33(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/53324