Osaamista kehittävää kehitysyhteistyötä

Kirjoittajat

  • Jarmo Saarti

Abstrakti

Suomen ulkoasiainministeriö perusti vuonna 2010 uuden HEI ICI -ohjelman (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument). Ohjelman tarkoituksena on rakentaa Suomen ja kehittyvien maiden välille hankkeita, joiden avulla uudistetaan korkeakoulutuksen rakenteita. Tämä on merkittävä muutos kehitysyhteistyöajattelussa, koska kumppanuus ja osaamisen jakaminen sekä yhteistyö ovat tulleet entisen paternalistisen kehityspuheen tilalle. Hankkeiden konkreettisten tehtävien tuleekin nousta kehittyvien maiden korkeakoulujen itse määrittelemistään tarpeista ja lisäksi hankkeiden toimintatavan on oltava yhdessä oppimista ja tasaveroista kumppanuutta.
Osasto
Katsauksia

Julkaistu

2015-11-19

Viittaaminen

Saarti, J. (2015). Osaamista kehittävää kehitysyhteistyötä. Tieteessä Tapahtuu, 33(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/53325