Sata vuotta K. V. Laurikaisen syntymästä

Kirjoittajat

  • Kullervo Rainio

Avainsanat:

Laurikainen, Kalervo, henkilökuvat, tiedemiehet, filosofit, luonnonfilosofia

Abstrakti

Tänä vuonna, 6. tammikuuta, tuli kuluneeksi sata vuotta Kalervo Laurikaisen (1916–97) syntymästä. Hän oli lahjakas tiedemies ja voimakas persoonallisuus, joka toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä raivasi maassamme pahasti jälkeen jääneelle modernille fysiikalle tilaa tutkimuksessa ja yliopisto-opetuksessa. Yleisön keskuudessa hänet tultiin tuntemaan kuitenkin paremmin filosofina, joka puolusti vallitsevan materialismin vastaista kantaansa tiukoissa väittelyissä. Samalla hän pyrki laajentamaan kvanttifilosofiaan nojaten maailmankatsomusta suuntaan, jossa tiede ja uskonto voisivat lähentyä toisiaan.
Osasto
Katsauksia

Julkaistu

2016-03-24

Viittaaminen

Rainio, K. (2016). Sata vuotta K. V. Laurikaisen syntymästä. Tieteessä tapahtuu, 34(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/55975