Visuaalinen muisti – vähempi parempi?

Kirjoittajat

  • Henri Rönkkö

Avainsanat:

Henri Rönkkö, neuropsykologia, muisti, kognitiiviset prosessit, kognitio

Abstrakti

Onko evoluutio suosinut ihmisellä heikompaa yksityiskohtien muistamista, koska tällöin säännönmukaisuuksien etsintä lisääntyy? Onko luonnonvalinta suosinut eniten yksilöä, jolla oli sekä piilevä kyky abstraktiin ajatteluun että huonompi muisti, mikä olisi pakottanut tämän käyttämään kykyään? Edistääkö heikko yksityiskohtien muistamiskyky taipumusta luokitella asioita ja muodostaa käsitteitä? Hyvinkin niukka informaatio voi riittää oikeaan luokitukseen, ja vaivan palkaksi saadun tiedon määrä on suuri: luokitellusta eläimestä tai kasvista pystyy kertomaan koko joukon asioita, joita ei havainnut sitä itseään tarkastellessaan. Ehkä kyvystä nähdä menneisyyteen kannattaa tinkiä, jos tilalle saa kyvyn nähdä tulevaisuuteen?
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2005-01-01

Viittaaminen

Rönkkö, H. (2005). Visuaalinen muisti – vähempi parempi?. Tieteessä Tapahtuu, 23(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56464