Tieteellinen julkaisutoiminta murroksessa

Kirjoittajat

  • Ilkka Niiniluoto

Avainsanat:

tieteellinen julkaisutoiminta,

Abstrakti

Tieteellinen julkaiseminen on 1660-luvulta lähtien ollut tieteen olemassaolon keskeinen ehto. Parisataa vuotta kirjapainon keksimisen jälkeen muotoutui käytäntö, jonka mukaan uusiin oivalluksiin saa keksijän kunnian ja maineen julkaisemalla tulokset tieteellisessä aikakausilehdessä. Nämä lehdet ovat toimineet samalla tutkimuksen laadun standardien ylläpitäjinä, kun niissä ryhdyttiin soveltamaan vertaisarviointiin (peer review) kuuluvaa referee-menetelmää. Vaikka tieteellisillä monografioilla, kongressijulkaisuilla ja oppikirjoilla on oma merkittävä asemansa, referoitujen artikkelien määrää pidetään edelleen yleisesti parhaana osoituksena tutkijan meriiteistä.
Osasto
Pääkirjoitus

Julkaistu

2005-04-01

Viittaaminen

Niiniluoto, I. (2005). Tieteellinen julkaisutoiminta murroksessa. Tieteessä Tapahtuu, 23(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56680