Vähemmistöt oikeuksiensa paineessa

  • Reetta Toivanen
Avainsanat: vähemmistöt, ihmisoikeudet

Abstrakti

Vähemmistöpoliittisessa keskustelussa juristit ja politiikan tutkijat löytävät vaivatta toisensa. He olettavat vähemmistöjen kantavan kulttuuria ja perinteitä, jotka heillä on oikeus säilyttää. Tällöin lähtökohtana on yleensä vanhanaikainen kulttuurikäsite: kulttuuri nähdään selkeästi rajattuna, muista erillisenä ja suhteellisen homogeenisena. Sen edustajien oletetaan omaksuneen yhteneviä ja pysyviä käsityksiä, toimintatapoja ja arvoja. Tiettyjen ajatus- ja toimintatapojen oletetaan olevan asianomaiseen kulttuuriin kuuluville henkilöille tyypillisiä. Tällaisesta staattisesta kulttuuri-käsitteestä käsin vähemmistöoikeuksia puolustavat kannanotot määritellään kulttuurirelativismin kannatukseksi ja näin universalismin vastakohdaksi.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
huhti 1, 2005
Viittaaminen
Toivanen, R. (2005). Vähemmistöt oikeuksiensa paineessa. Tieteessä Tapahtuu, 23(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56683