Vähemmistöt oikeuksiensa paineessa

Kirjoittajat

  • Reetta Toivanen

Avainsanat:

vähemmistöt, ihmisoikeudet

Abstrakti

Vähemmistöpoliittisessa keskustelussa juristit ja politiikan tutkijat löytävät vaivatta toisensa. He olettavat vähemmistöjen kantavan kulttuuria ja perinteitä, jotka heillä on oikeus säilyttää. Tällöin lähtökohtana on yleensä vanhanaikainen kulttuurikäsite: kulttuuri nähdään selkeästi rajattuna, muista erillisenä ja suhteellisen homogeenisena. Sen edustajien oletetaan omaksuneen yhteneviä ja pysyviä käsityksiä, toimintatapoja ja arvoja. Tiettyjen ajatus- ja toimintatapojen oletetaan olevan asianomaiseen kulttuuriin kuuluville henkilöille tyypillisiä. Tällaisesta staattisesta kulttuuri-käsitteestä käsin vähemmistöoikeuksia puolustavat kannanotot määritellään kulttuurirelativismin kannatukseksi ja näin universalismin vastakohdaksi.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2005-04-01

Viittaaminen

Toivanen, R. (2005). Vähemmistöt oikeuksiensa paineessa. Tieteessä Tapahtuu, 23(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56683