Tuloksellisuudesta vailla tuloksia

  • Jorma Sipilä
  • Tiia Vuorinen
Avainsanat: yliopistot, rahoitus

Abstrakti

Yliopistojen tuloksellisuuden analysoinnin perustana on panosten ja tulosten mittaaminen. Muuttujien valintaan liittyy aina harkinnanvaraisuutta, mutta Osmo Kivinen ja Juha Hedman päätyvät artikkelissaan Tieteessä tapahtuu -lehdessä (2/2005) kuvaamaan yliopistojen tuotoksia sellaisin mittarein, että ne varmasti kohtelevat eri koulutusaloja eriarvoisesti. Silti he eivät standardoi koulutusalojen eroja laskiessaan yliopistokohtaista tuloksellisuutta. He laskevat yliopistojen tuloksellisuutta laskentamallilla, joka suosii dramaattisesti monialaisia yliopistoja. He tekevät vakavia laskuvirheitä.
Osasto
Keskustelua
Julkaistu
huhti 1, 2005
Viittaaminen
Sipilä, J., & Vuorinen, T. (2005). Tuloksellisuudesta vailla tuloksia. Tieteessä Tapahtuu, 23(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56694