Ekologisten kokeiden etiikka

  • Markku Oksanen
  • Timo Vuorisalo
Avainsanat: Markku Oksanen, Timo Vuorisalo, eläinten oikeudet, koe-eläimet, eettisyys, ekologia, luonnonsuojelu

Abstrakti

Koe-eläinten käytön oikeutuksesta lääketieteessä on kiistelty pitkään. Eläinten – ja muun luonnon – kohtelun mahdolliset ongelmat ekologisissa tutkimuksissa ovat jääneet huomattavasti vähemmälle huomiolle. On kuitenkin todennäköistä, että myös ekologit joutuvat jatkossa ottamaan menetelmiensä eettisyyden entistä useammin huomioon.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
heinä 1, 2006
Viittaaminen
Oksanen, M., & Vuorisalo, T. (2006). Ekologisten kokeiden etiikka. Tieteessä Tapahtuu, 24(7). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56721