Kansalaisen ja julkisen hallinnon välisen vastuunjaon uudelleenajattelu

  • Aimo Ryynänen
Avainsanat: Aimo Ryynänen, julkinen hallinto, hallinnonuudistus, vastuu

Abstrakti

Oikeudellista keskustelua julkisten tehtävien karsimisesta voi käydä vain, kun on selvitetty, mitä julkiset ja valtiolliset tehtävät ovat. Tähän mennessä ei kuitenkaan kenelläkään ole tarkkaa tietoa siitä, mistä siinä täsmälleen on kysymys. Hyvän esimerkin rajanvedon ongelmallisuudesta tarjoavat kaksi tehtävää: miksi vesihuolto on julkisesti, mutta leivän jakelu yksityisesti organisoitu?
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
heinä 1, 2006
Viittaaminen
Ryynänen, A. (2006). Kansalaisen ja julkisen hallinnon välisen vastuunjaon uudelleenajattelu. Tieteessä Tapahtuu, 24(7). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56725