Geenit, ympäristö ja käyttäytyminen

Kirjoittajat

  • Osmo Tammisalo

Avainsanat:

Osmo Tammisalo, käyttäytymisgenetiikka, geenit

Abstrakti

Käyttäytymisgenetiikka on lähinnä seuraavien seikkojen mittaamista: 1) miten samanlaisia identtiset kaksoset ovat, 2) miten erilaisia epäidenttiset kaksoset (ja "tavalliset" sisarukset) ovat ja 3) millaisia identtisistä ja epäidenttisistä kaksosista (sekä "tavallisista" sisaruksista) tulee silloin, kun heidät adoptoidaan toisiin perheisiin. Vertailemalla tällaisia tapauksia systemaattisesti saadaan arvio heritabiliteetista eli periytyvyydestä kulloinkin tutkitulle piirteelle. Heritabiliteetti kertoo sen, kuinka paljon yksilöiden välinen vaihtelu korreloi geenien kanssa tietyssä ympäristössä. Saadut tulokset ovat yllättäviä: samassa perheessä kasvamisella on häviävän pieni vaikutus monien psykologisten piirteiden kehittymiseen. Jaettu kotiympäristö ei siis juuri vaikuta aikuisilla tavattuihin persoonallisuuseroihin.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2004-01-01

Viittaaminen

Tammisalo, O. (2004). Geenit, ympäristö ja käyttäytyminen. Tieteessä Tapahtuu, 22(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56870