Synnystä häpeän kautta uudelleenpolitisoitumiseen – Viisi näkökulmaa geopolitiikkaan

Kirjoittajat

  • Sami Moisio

Avainsanat:

geopolitiikka, tutkimus

Abstrakti

Geopolitiikan tutkimus on ollut suomalaisessa ja angloamerikkalaisessa tiedeyhteisössä vahvassa nousussa viimeksi kuluneiden vuosien aikana. Tieteenala on samalla muodostumassa hyväksi esimerkiksi poikkitieteellisyydestä, aikamme tieteellisissä juhlapuheissa toistetusta suuresta hyveestä. Geopolitiikan harrastuksen jakaantuminen monien institutionalisoituneiden oppiaineiden kentälle on kuitenkin myös käytännössä mahdollistanut tieteenalan kehitykselle välttämättömän luovan jännitteen.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2001-04-01

Viittaaminen

Moisio, S. (2001). Synnystä häpeän kautta uudelleenpolitisoitumiseen – Viisi näkökulmaa geopolitiikkaan. Tieteessä tapahtuu, 19(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57994