Synnystä häpeän kautta uudelleenpolitisoitumiseen – Viisi näkökulmaa geopolitiikkaan

  • Sami Moisio
Avainsanat: geopolitiikka, tutkimus

Abstrakti

Geopolitiikan tutkimus on ollut suomalaisessa ja angloamerikkalaisessa tiedeyhteisössä vahvassa nousussa viimeksi kuluneiden vuosien aikana. Tieteenala on samalla muodostumassa hyväksi esimerkiksi poikkitieteellisyydestä, aikamme tieteellisissä juhlapuheissa toistetusta suuresta hyveestä. Geopolitiikan harrastuksen jakaantuminen monien institutionalisoituneiden oppiaineiden kentälle on kuitenkin myös käytännössä mahdollistanut tieteenalan kehitykselle välttämättömän luovan jännitteen.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
huhti 1, 2001
Viittaaminen
Moisio, S. (2001). Synnystä häpeän kautta uudelleenpolitisoitumiseen – Viisi näkökulmaa geopolitiikkaan. Tieteessä Tapahtuu, 19(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57994