Englannin kielen tutkimusta tietokoneiden aikaan

Kirjoittajat

  • Matti Rissanen

Avainsanat:

Matti Rissanen, englannin kieli, korpukset, korpuslingvistiikka, kielihistoria, kielentutkimus

Abstrakti

Tietokonekorpukset ovat mullistaneet etenkin kielen varhaisten vaiheiden tutkimuksen. Korpusten tukema kielen vaihteluun perustuva muutosteoria on myös yhdistänyt nykykielen ja kielihistorian tutkimuksen. Ennen kaikkea aikaisemmin jopa vuosia vienyt esimerkkiaineiston kerääminen ja kirjaaminen voidaan korpusten avulla suorittaa murto-osassa tästä ajasta. On kuitenkin muistettava, että kielentutkijalle korpukset tarjoavat vain tehokkaan menetelmän tutkimusaineiston tallennukseen sekä kielen lukemattomia ilmaisuja valaisevien esimerkkien poimimiseen sekä laadulliseen ja määrälliseen luokitteluun. Aineiston analysointi, tulosten merkityksen havainnointi ja osoittaminen, yleistysten ja teorian kehittely on edelleen tutkijan aivotyön varassa.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2004-05-01

Viittaaminen

Rissanen, M. (2004). Englannin kielen tutkimusta tietokoneiden aikaan. Tieteessä Tapahtuu, 22(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57005