Kaikesta tieteestä tiedottaminen tarpeetonta ja mahdotonta

Kirjoittajat

  • Matti Seppälä

Abstrakti

Valtioneuvoston hyväksymä petusministeriön hallinnonalan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma ei ole paperi, joka helposti ylittäisi julkisuuskynnyksen. Tuskin moni yliopistolla työskentelevä on sitä edes nähnyt, saati lukenut. Vaikka siinä olisi tärkeää tietoa tutkimuksesta ja opetuksesta, ei tarkoitukseni ole sanoa, että kaikkien pitäisi siihen tutustua. Sen lukeminen kuitenkin kannattaa, koska se erinomaisella tavalla kuvaa sitä ajattelutapaa ja hallinnollista kulttuuria, joka opetusministeriössä – ja ilmeisesti yleisemminkin valtionhallinnossa – vallitsee.
Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2004-05-01

Viittaaminen

Seppälä, M. (2004). Kaikesta tieteestä tiedottaminen tarpeetonta ja mahdotonta. Tieteessä Tapahtuu, 22(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57012