Se ei edelleenkään pyöri - Vastaus Pihlströmin kritiikkiin

Kirjoittajat

  • Juha Himanka

Abstrakti

Artikkelissaan ”Heidegger ja suomalainen analyyttinen fi losofi a” (Tieteessä tapahtuu 2/2004) Sami Pihlström lukee teokseni Se ei sittenkään pyöri (jatkossa SESP, Tammi 2002) jatkavan kääntäen sitä teilausperinnettä, jolla on reagoitu eritoten Martin Heideggerin ajatteluun. Pihlström näkee kirjassa vastaiskun aineksia ja katson sen jatkavan jyrkkien ja hedelmättömien vastakkaisuuksien rakentamista filosofiseen kenttään. Pihlströmin kirjoitus hämmensi minua, koska kirjoittaessani kirjaa olin tavoitellut aivan muuta.
Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2004-05-01

Viittaaminen

Himanka, J. (2004). Se ei edelleenkään pyöri - Vastaus Pihlströmin kritiikkiin. Tieteessä Tapahtuu, 22(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57017